Wmurowanie Aktu Erekcyjnego
bogumil
20/04/2011 13:33

Ważnym wydarzeniem związanym z inwestycjami budowlanymi jest wmurowanie aktu erekcyjnego. Taka uroczystość miała również miejsce w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. W piątek 15 kwietnia 2011r. został uroczyście wmurowany Akt Erekcyjny budowy bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni.

Spotkanie odbyło się na szpitalnym lądowisku. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ksiądz Arcybiskup Edmund Piszcz, Halina Zaborowska-Boruch Z-ca Prezydenta Olsztyna, Julian Osiecki Przewodniczący Sejmiku Województwa, Genowefa Kmieć-Baranowska Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Centrum Zdrowia Publicznego, Andrzej Zakrzewski Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, Janusz Pieńkowski Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Wiesława Włodarczyk-Szczepańska przewodnicząca Rady Społecznej WSS, Radosław Górski z firmy Budimex, Katarzyna Lodzińska z firmy ECM Group i Krzysztof Fornagiel z firmy Promedicon oraz dyrektorzy olsztyńskich placówek zdrowia i pracownicy szpitala.

Po odczytaniu oraz uroczystym podpisaniu, Akt Erekcyjny został włożony do pamiątkowej tuby, w której również znalazły się: „Puls Szpitala”, zdjęcie zespołu ds. zarządzania projektem budowy bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, Gazeta Olsztyńska, Gazeta Wyborcza, Gazeta Lidzbarska, srebrna broszka z logo Olsztyna oraz listy od wojewody i firmy ECM. Po zamknięciu tuba oraz cała budowa została poświęcona przez księdza Arcybiskupa Edmunda Piszcza, a tubę złożono na ręce Marszałka Jacka Protasa, który rozpoczął ceremonię wmurowania Aktu Erekcyjnego.

Druga część uroczystości miała miejsce w szpitalnej sali konferencyjnej. Elżbieta Majchrzak-Kłokocka Kierownik Działu Zarządzania, Marketingu i Promocji przedstawiła prezentację multimedialną pn. „Droga od pomysłu do realizacji” opisującą proces realizacji Modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni.

core

Galeria:

Arcybiskup Edmund Piszcz i Halina Zaborowska Buruch


Danuta Kierska


Dyrektor
Irena Kierzkowska prowadzi gości na uroczystość


Dyrektor Irena Kierzkowska przekazuje tubę Marszałkowi Jackowi Protasowi


Goście uczestniczący w spotkaniu


Julian Osiecki


Od lewej Kornelia Kotwicka i Alicja Biernacka wkładają do tuby pamiątki dla potomności


Marszałek Jacek Protas  i Arcybiskup Edmund Piszcz


Ostatnie szlify...


Podpisanie Aktu Erekcyjnego Marszałek Jacek Protas


Wręczenie pamiątkowego Aktu Erekcyjnego

 

Logowanie