Pielgrzymki krajowe - ogłoszenia
"Z Maryją w komunii z Bogiem" - Rekolekcje maryjne
bogumil
07/03/2011 07:57

„Z Maryją” - te słowa oddają styl prowadzonych rekolekcji w Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” w Licheniu. Inspiracja osobą Maryi w życiu chrześcijańskim jest motywem przewodnim wszystkich spotkań rekolekcyjnych. Ich różnorodna tematyka każdego roku wpisuje się w ogólnopolski program duszpasterski Kościoła w Polsce, ukazują piękno i głębię maryjnej drogi polskiego duszpasterstwa.

Terminy rekolekcji w 2011 roku

7 - 10 kwietnia
Pielgrzymowanie – drogą do komunii z Bogiem.
Rekolekcje dla organizatorów i przewodników pielgrzymek

13 - 15 maja
Jesteśmy zawierzeni Maryi. 
Rekolekcje z bł. Janem Pawłem II

20 - 22 maja
Modlitwa znakiem więzi z Bogiem.
Z Maryją uczymy się modlitwy

27 - 29 maja
„Oto Ja służebnica Pańska” (Łk 1,38).
Maryja wzorem naszej relacji z Bogiem

3 - 5 czerwca
„Jakże się to stanie?” (Łk 1,34).
Rekolekcje maryjne dla przeżywających dylematy sumienia

10 - 12 czerwca
Otwórzmy drzwi Duchowi Świętemu!
Z Maryją odnawiamy więzi z Bogiem i bliźnimi

17 - 19 czerwca
Wszystko w rękach Boga.
Z Maryją uczymy się zawierzenia Bogu

1 - 3 lipca
Zacząć od nowa. Ale jak?
Z Maryją odkrywamy początek nowego życia

15 - 17 lipca
Samotność – powołaniem do komunii miłości.
Rekolekcje maryjne dla osób samotnych

5 - 7 sierpnia
Jak Maryja trwamy w obecności Jezusa.
Rekolekcje maryjne dla małżeństw pragnących pogłębić wzajemną więź

8 - 10 sierpnia
Z Jezusem w sercu.
Maryjne rekolekcje eucharystyczne

12-15 sierpnia
Niebo - pełnia komunii z Bogiem.
Z Maryją odkrywamy drogę do nieba

19 - 21 sierpnia
Różaniec – Maryjną szkołą słowa.
Z Maryją uczymy się milczeć i mówić

30 IX  - 2 X Różaniec – szkołą komunii z Bogiem. Rekolekcje różańcowe

Informacje organizacyjne

 • W rekolekcjach mogą uczestniczyć wszyscy, nawet jeśli ktoś nigdy dotychczas nie uczestniczył w żadnych rekolekcjach zamkniętych. Warunkiem uczestnictwa jest szczere pragnienie odnowy swego życia. 
 • Rekolekcje odbywają się w Domu Pielgrzyma „Arka” (znajduje się w pobliżu Bazyliki). Po przybyciu do Sanktuarium należy zgłosić się do recepcji „Arki”.
 • Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem rekolekcji. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W rekolekcjach mogą uczestniczyć zorganizowane grupy (np. wspólnoty i grupy przyparafialne lub grupy przyjaciół i znajomych). W takim przypadku należy dokonać wstępnego zgłoszenia nawet 3-4 miesiące wcześniej.
 • Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 17.00 pierwszego dnia i kończą o 13.00 dnia ostatniego.
 • Koszt udziału w rekolekcjach jednej osoby wynosi 120 zł. (oprócz terminów: 7-10 IV i 12-15 VIII – informacji o kosztach udziela biuro Centrum). Opłata obejmuje zakwaterowanie w pokojach 4-osobowych (z łazienką) oraz wyżywienie.
 • Jest możliwość zakwaterowania w pokojach 1, 2 lub 3-osobowych (ograniczona liczba). Wtedy koszt ogólny udziału jednej osoby w rekolekcjach wynosi: - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym: 225 zł - zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym: 205 zł - zakwaterowanie w pokoju 3 osobowym: 152 zł
 • Szczegółowe informacje i rezerwacja w Centrum Formacji Maryjnej.


  Centrum Formacji Maryjnej 
  ul. Klasztorna 4,
  62-563 Licheń Stary
  Tel. (63) 270 77 20 (7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku),
  e-mail: rekolekcje@maryja.pl
  www.maryja.pl

 

Logowanie