Wzrost bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim

Najwięcej ludzi bez pracy, bo około 31 procent żyje w powiatach: bartoszyckim, braniewskim i piskim. Najniższe bezrobocie odnotowano w Olsztynie i wynosi ono niecałe 7 procent. Ilość osób bez pracy wzrasta w sezonie zimowym. Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim jest najwyższa w całym kraju. Aż 106 tysięcy osób nie ma pracy. Bezrobocie w Polsce na koniec roku 2010 wynosiło 12,3 procenta.

 

Logowanie