Ełk - ruszyła druga część budowy obwodnicy

Obwodnica Ełku będzie drogą spełniającą standardy ruchu przyspieszonego. Nowy, 5-kilometrowy i dwujezdniowy odcinek będzie miał w swoim przebiegu 5 wiaduktów, most, tunel pod linią kolejową, przepusty dla zwierząt i ponad 10 kilometrów dróg dojazdowych. Wyposażony będzie również w oświetlenie.

Obecny odcinek obwodnicy Ełku ma długość 7 km, a docelowo osiągnie 11 km.

Realizowana od 7 lat inwestycja odciąży miasto od nasilonego ruchu tranzytowego.

 

Logowanie