Spór o plan zagospodarowania przestrzennego olsztyńskiej Podkówki
bogumil
27/01/2011 10:28

Rada miasta przyjęła plan na wczorajszej sesji, jednak kontrowersje nie milkną.

Plan zagospodarowania nie przewiduje budowy bloków mieszkalnych tuż nad brzegiem zbiornika. Właścicielem działki, na której miała powstać taka zabudowa jest firma deweloperska. Od początku sprzeciwiała się temu rada osiedla Redykajny, która uważała że wybudowanie bloków stanowić będzie zagrożenie dla ekosystemu jeziora Podkówka. Członkowie rady osiedlowej chcieli, by zamiast bloków na działce powstały wolnostojące domy jednorodzinne. Tego samego zdania jest prezydent miasta Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

Odmienne zdanie prezentuje deweloper, dla którego motywacją zakupu działki miały być rzekome wcześniejsze sygnały z urzędu miasta o jej przeznaczeniu pod zabudowę wielorodzinną. Rzeczywiście, jeszcze do niedawna działka nie posiadała planu zagospodarowania przestrzennego, a tzw. studium uwarunkowań nie wykluczało zabudowy wielorodzinnej. Jednak podjęta w dniu wczorajszym decyzja rady miasta wyklucza scenariusz budowy bloków na tym terenie.

Rzecznik dewelopera już zapowiedział, że będzie się odwoływał od uchwały do wojewody warmińsko-mazurskiego.

 

Logowanie