Wystawa o astronomie w murach olsztyńskiego zamku

Wystawa przedstawia historię pochowania uczonego oraz ukazuje działania zmierzające do odkrycia jego prawdziwego miejsca pochówku w Katedrze we Fromborku. „Wystawa ta w sposób skrótowy, w dużej mierze obrazowy, opowiada o poszukiwaniu grobu astronoma w katedrze nad Zalewem Wiślanym oraz o identyfikacji jego szczątków - wyjaśnił ks. bp Jacek Jezierski. - Nie udało się dobudować epilogu mówiącego o powtórnym pochówku kanonika. Wydarzenie to z wielu obiektywnych powodów, jak katastrofa smoleńska i powodzie, zostało niedostrzeżone.

 

Logowanie