Kontrowersje wokół przebudowy parku Podzamcze w Olsztynie

Usunięcie części drzew jest przewidziana w planach projektu rewitalizacji parku Podzamcze, który przyjęli olsztyńscy urzędnicy. Powodem wycinki jest zły stan poszczególnych drzew lub to, że część z nich zasłania elementy architektury historycznej znajdującej się na terenie parku.

Profesor Zbigniew Endler z Katedry Ekologii Stosowanej, UWM w Olsztynie uważa, że podczas selekcji drzew do wycinki popełniono błędy, np. oznaczono do wyrębu farbą drzewo zdrowe, a pozostawiono drzewo chore. Uczony twierdzi ponadto, że drzewa stanowią filtr biologiczny i zapobiegają erozji powierzchniowej tych fragmentów wzgórz parkowych, pod którymi płynie rzeka Łyna.

Aneta Szpaderska, Rzecznik Urzędu Miasta w Olsztynie, poinformowała że każda zgłoszona opinia dotycząca tej sprawy, załączona będzie do projektu rewitalizacji i wpłynie na ostateczne decyzje. Oznacza to, że można zgłaszać urzędnikom swoje zastrzeżenia dotyczące wycinki drzew osobiście, drogą pocztową lub poprzez internet (admin@olsztyn.eu) do niedzieli włącznie.

Wiktor Knercer, historyk sztuki ogrodowej uważa, że część drzew to samosiewy, które należy usunąć, jednak podkreśla, że na pewno nie wszystkie. Ratusz chce, by w trakcie rewitalizacji na terenie parku Podzamcze pojawiły się nowe drzewa, młodsze i bardziej atrakcyjne.

Zachęcamy do zgłaszania swoich opinii na stronie ratusza miejskiego.

 

Logowanie