Inwentaryzacja populacji Rysi w mazurskich lasach

Stefan Jakimiuk, kierownik projektu "Duże drapieżniki w Polsce" powiedział, że akcja ma pomóc w powrocie rysi do puszcz mazurskich. Dawniej rysie występowały na tych obszarach dość często, lecz podobnie jak wilki i niedźwiedzie zostały wytępione przez ludzi. Od kilku lat miejscowi ekolodzy starają się zmienić ten stan rzeczy. W samej Puszczy Piskiej niedawno wypuszczono 10 rysi. Nadszedł czas, by ocenić rezultat akcji i zliczyć populację. Zadanie nie będzie proste ze względu na płochliwość dzikich kotów i ich umaszczenie zlewające się z otoczeniem. Akcję ułatwić ma zaangażowanie dużej ilości leśników (ponad stu) i metoda poszukiwań, polegająca na tropieniu pozostawionych na śniegu śladów tych zwierząt.

Leśnicy twierdzą, że nawet nie widząc rysia bezpośrednio, dostrzega się jego obecność i zachowanie w odkrywanych śladach bytności. Zdaniem uczestników akcji, tropienie kotów sprawia dużą satysfakcję. Wszystkie znalezione tropy są liczone, mierzone i fotografowane. Inwentaryzacja drapieżników jest największą tego typu akcją w Polsce, gdyż odbywa się na obszarze ponad 200 tys. hektarów. Wszystkie zebrane w jej trakcie dane będą badane przez naukowców a wyniki zostaną opublikowane z początkiem marca.

 

Logowanie