Kradzież w Głotowie i Krośnie
bogumil
29/03/2011 19:49

Wartość zabytkowa sanktuarium w Glotowie jest duża, a to z następujących względów: Sanktuarium wpisuje się w grupę zespołów pielgrzymkowych powstałych w XVIII w., charakterystycznych dla katolickiej Warmii, które łączyło posiadanie kaplic połączonych krużgankami lub - w skromniejszych zespołach - murem (kaplice i krużganki stanowiły dodatkowe wnętrza do modlitwy).

Obiekty takie powstawały w miejscu gdzie funkcjonował wcześniejszy kult religijny, szczególnie silny w danym terenie, w tym przypadku Warmii, i ważny dla rozwoju religijnego. W przypadku Glotowa, w miejscu gdzie powstał zespół pielgrzymkowy, od XIV w. istniał kult Przenajświętszej Hostii (wg tradycji zakopanej właśnie w tym miejscu). Zespół pielgrzymkowy w Glotowie otrzymał, co warte podkreślenia, indywidualną formę architektoniczną, odmienną od Św. Lipki, która stanowiła pierwowzór m.in. dla najbardziej znanych oprócz niej zespołów pielgrzymkowych naszego regionu, czyli Krosna i Stoczka Klasztornego. O odmienności tej decyduje zestawienie kościoła z jedną wieżą od zachodu, który posiada nietynkowane równomiernym tynkiem elewacje (a jedynie zacierane na cegły spoiny) z tynkowanymi kaplicami narożnymi. Ponadto kaplice, podobnie jak kościół, otrzymały bogaty wystrój m.in. w postaci iluzjonistycznych polichromii ściennych oraz typowych dla czasu ich budowy posadzek nazywanych „szwedzkimi”, które wykonywano z wapienia szwedzkiego. Zespół pielgrzymkowy w Glotowie jest o tyle wartościowy, że pod koniec XIX w. został rozbudowany o kalwarię warmińską, mającą przypominać teren drogi krzyżowej z Jerozolimy. Przyjmuje się, że zespół 4 kaplic powstał w 1 poł. XVIII w., bowiem kościół został wybudowany w latach 1722-26 pod patronatem bp warmińskiego Krzysztofa Szembeka. Do kradzieży posadzki w zabytku tej rangi w ostatnim czasie doszło także na terenie sanktuarium w Krośnie, gm. Orneta (została ukradziona analogiczna posadzka szwedzka z domu dla kongregacji księży świeckich, przylegającego do zespołu pielgrzymkowego).

Opr. Marzena Wujastyk

 

Logowanie