Prace konserwatorskie w Głotowie

W Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Głotowie trwają prace przy ołtarzu głównym, który symbolizuje Wieczernik i jest bezpośrednim dopełnieniem Kalwarii Warmińskiej wybudowanej w XIX wieku.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Olsztyna udało się odtworzyć marmoryzację. Wymontowane figury Mojżesza, Aarona, św. Józefa oraz św. Anny zostaną przewiezione do pracowni konserwatorskiej Pani Ewy Olkowskiej w Olsztynie.

Zobacz zdjęcia:


Fot.1 Figura przygotowana do przewiezienia do olsztyńskiej pracowni konserwatorskiej

Fot.2 Przed renowacją

Wkrótce zaprezentujemy efekty pracy konserwatorów.

 

Logowanie