Opłaty parkingowe w Olsztynie - podwyżek nie będzie!

Z porządku obrad najbliższej sesji rady miasta wykluczono punkt dotyczący podwyżek cen biletów parkingowych za pozostawienie samochodu w strefach parkowania.

Oznacza to, że mieszkańcy Olsztyna będą płacić za parkowanie swoich samochodów według obecnie obowiązujących stawek. Mieszkańcy Olsztyna wciąż skarżą się na brak miejsc. Z jednej strony nie chcą płacić więcej, z drugiej zaś strony skarżą się na brak rotacji na śródmiejskich parkingach. Sprawę tę miało załatwić wprowadzenie tzw. opłaty progresywnej, oznaczającej konieczność płacenia większej sumy pieniędzy za każdą kolejną godzinę parkowania. Na rozwiązanie to będziemy musieli jednak jeszcze poczekać, a pozostawienie samochodu w centrum stolicy Warmii jak było, tak pozostanie wciąż trudne - przynajmniej przez najbliższy czas.

 

Logowanie