Laureaci Elbląskiej Gali Kulturalnej
bogumil
31/03/2011 17:13

We wtorek 29 marca odbyła się w Bibliotece Elbląskiej Gala Elbląskich Nagród Kulturalnych. Prezydent Elbląga Grzegorz Nowaczyk wręczył stypendia i nagrody. Galę uświetnił koncert Karoliny Cichej z udziałem Tomasza Steńczyka

Laureaci Elbląskiej Gali Kulturalnej
We wtorek 29 marca odbyła się w Bibliotece Elbląskiej Gala Elbląskich Nagród Kulturalnych. Prezydent Elbląga Grzegorz Nowaczyk wręczył stypendia i nagrody. Galę uświetnił koncert Karoliny Cichej z udziałem Tomasza Steńczyka
   
  Młodzi i zdolni promują Elbląg     Stypendium Artystyczne to jednorazowe honorarium, które w tym roku wyniosło od 1 do 3 tys. złotych. Wśród czternastu stypendystów nie zabrakło nagrodzonych po raz drugi czy trzeci. I - jak twierdzi Bożena Sielewicz, Naczelnik Wydziału Kultury UM - to bardzo pozytywny trend. Oznacza to bowiem, że laureaci zeszłorocznych nagród między innymi dzięki tej pomocy mogli się nadal rozwijać, brać udział w kolejnych konkursach, warsztatach, szkoleniach:     - Stypendia Artystyczne to długoterminowa lokata kapitału w uzdolnionych elblążan. To pomoc, która procentuje. Choćby tym, że zdolni mieszkańcy naszego miasta mogą doskonalić, rozwijać swój talent. Ku uciesze nas wszystkich. A poza tym - to jest jednak pewna forma promocji miasta. Zresztą w umowach podpisywanych ze stypendystami jeden z punktów traktuje właśnie o promocji Elbląga podczas krajowych oraz międzynarodowych wojaży naszych laureatów - zapewnia Bożena Sielewicz.         Uboga oferta kulturalna?     W Elblągu nie brakuje utalentowanej młodzieży, która w ubiegłym roku wykazała się znaczącymi sukcesami. Zabrakło za to sukcesów w kategorii "Wydarzenie Roku". Dlatego Kapituła w składzie: Bożena Sielewicz - Naczelnik Wydziału Kultury UM, Paweł Kukliński - p.o. Dyrektora Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, Roma Jaruszewska - artysta plastyk, pedagog, Wojciech Karpiński - muzyk, pedagog, radny, Janina Dziwniel- Stępka - pedagog, instruktor teatralny, Anna Panek - artysta, plastyk, Jarosław Grabarczyk - dziennikarz, Jarosław Denisiuk - Dyrektor Galerii EL, podjęła decyzję o nie przyznaniu nagrody w tej kategorii.     - Którą z ubiegłorocznych imprez, bez znaczenia czy o wymiarze krajowym czy lokalnym, by pani wyróżniła? Która zapadła pani w pamięci? - zapytała Pani Naczelnik, a widząc, że moje próby odpowiedzi spełzły na niczym, kontynuowała: - Właśnie w tym sęk. Gdyby coś takiego się wydarzyło to jestem przekonana, że bez chwili wahania byśmy mogli wskazać takie znaczące wydarzenie. Rzecz jasna nie było tak, że Kapituła nie miała wyboru, bo dostaliśmy kilka zgłoszeń. Niemniej nie spełniały postawionych przez nas wymogów - wyjaśniła.         Doceniono pasjonatów     Zabrakło nagrody dla wydarzenia artystycznego, w zamian za to w tym roku wyróżniono dwóch Kreatorów Kultury. Jak podkreślano to zarówno w uzasadnieniu werdyktu, jak i w zakulisowych rozmowach, w tym roku Kapituła postanowiła uhonorować osoby niezwiązane z instytucjami, ale tych, którzy z pasją i poświęceniem oddają się swojemu hobby. Co ważne, potrafili uczynić ze swoich zainteresowań sposób na życie oraz przekonać do swojego zamiłowania innych. Stąd wyróżnienia dla Wojciecha Ławrynowicza i Krzysztofa Bidzińskiego.     Do tej samej kategorii pasjonatów można zaliczyć również Tomasza Steńczyka, któremu na zwieńczenie pełnego sukcesów ubiegłego roku przyznano Nagrodę Artystyczną Prezydenta Elbląga.         Tegoroczni laureaci Stypendiów Artystycznych:     1. Maja Andrzejewska - w zespole Państwowych Szkół Muzycznych uczy się gry na skrzypcach. Jej najważniejsze osiągnięcia uzyskane w 2010 r. to: zdobycie I miejsca oraz nagród specjalnych za najlepsze wykonanie utworu kompozytora słowackiego i najlepsze wykonanie utworu kompozytora XX wieku na Międzynarodowym Konkursie „Talents for Europe” na Słowacji.         2. Aleksandra Cieślak - gitarzystka, która uczy się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. Do sukcesów 2010 roku może zaliczyć: zdobycie I miejsca w Sopockich Kameraliach Gitarowych oraz I miejsca w Regionalnym Konkursie Gitarowym w Olsztynie. Zdobyła również wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie im. Łukasza Pietrzaka w Jeleniej Górze i II miejsce w Ogólnopolskim Wiosennym Konkursie Gitarowym w Lublinie.         3. Jakub Grzelachowski – gra na wiolonczeli, jest uczniem elbląskiej szkoły muzycznej. Jego osiągnięcia artystyczne w 2010 to zdobycie I miejsca w Konkursie Wiolonczelowo-Kontrabasowym w Malborku, wyróżnienie na Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych w Bydgoszczy, a także III miejsce na gdańskim Forum Młodych Wiolonczelistów.         4. Sandra Springhorn - uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku. Może poszczycić się zdobyciem I i II miejsca w dwóch kategoriach w konkursie Młodych Tancerzy w Warszawie. Występowała na scenach Opery Narodowej w Warszawie, Opery Bałtyckiej w Gdańsku, a także na Akademii Muzycznej w Gdańsku.         5. Maciej Budyś - młody filmowiec, jest uczniem Gimnazjum nr 3 w Elblągu. Jego osiągnięcia w 2010 r. to II nagroda na Festiwalu Filmów i Form Jednominutowych The One Minute oraz I nagroda w konkursie „Filmoteka Szkolna” za krótki film ilustrujący kampanię „Kultura się liczy”, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.         6. Mikołaj Wojciechowski - jest uczniem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Gra na wiolonczeli. Osiągnięcia artystyczne 2010 roku: Nagroda Dyrektora Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, II miejsce w X Młodzieżowym Konkursie Wiolonczelowym w Poznaniu.         7. Adam Piórkowski – ten młody pianista elbląskiej szkoły muzycznej mimo że ma dopiero siedemnaście lat jest już stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do jego najważniejszych osiągnięć artystycznych w 2010 należą: III nagroda i uznanie jury za wykonanie utworu „Róże i ciernie” Juliusza Zarębskiego podczas Konkursu Pianistycznego w Płocku, a także II nagroda za najlepsze wykonanie utworów Sergiusza Rachmaninowa na Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów w Kaliningradzie.         8. Miriam Stołowska - jest uczennicą Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym. W 2010 r. zdobyła: I nagrodę w kategorii malarstwo w Konkursie Makroregionalnym Średnich Szkół Plastycznych „Teraz Chopin 2010” oraz w drodze trójetapowych eliminacji na Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Malarskie inspiracje muzyką Chopina” otrzymała wyróżnienie z prawem udziału w Malarskich Kursach Mistrzowskich w Łańcucie, prowadzonych przez profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie.         9. Paulina Witka - uczy się w IV Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu. Specjalizuje się w tańcu ludowym. Jej główne osiągnięcia w 2010 r. to zdobycie I miejsca na Królewskim Turnieju Tańców Polskich w Warszawie, II miejsca na Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich „O Muszlę Bałtyku”, a także III miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich „Warmia 2010” w Olsztynie.         10. Natalia Zawistowska – jest uczennicą Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych     w Elblągu. Jej osiągnięcia artystyczne w 2010 to: wyróżnienie w Gdyńskim Konkursie Skrzypcowym w Gdyni oraz III miejsce na Oruńskim Konkursie Skrzypcowym w Gdańsku.         11. Gabriel Ciechorski ma 9 lat i uczęszcza do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, gdzie uczy się grać na skrzypcach. W 2010 r. zdobył II miejsce na Sopockim Konkursie Skrzypcowym w Sopocie oraz wyróżnienie w VII Warmińsko-Mazurskim Festiwalu Młodego Skrzypka w Olsztynie.         12. Weronika Głowińska - uczy się w elbląskiej szkole muzycznej. Najważniejszym osiągnięciem artystycznym, które uzyskała w 2010 r. było zdobycie III miejsca w Regionalnym Konkursie Wiolonczelowym w Olsztynie.         13. Wiktoria Głowińska - uczennica Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.     Młoda skrzypaczka może poszczycić się w zdobyciem wyróżnienia na Międzynarodowym Konkursie „Talents for Europe” 2010 na Słowacji.         14. Członkowie zespołu Five of Greek: Łukasz Krajewski, Martin Schwill i Maciej Domski - to młodzi obiecujący muzycy znani doskonale elbląskim słuchaczom muzyki rockowej. Najważniejsze osiągnięcia artystyczne zespołu w 2010 r.: I miejsce podczas II edycji Przeglądu Muzyki Rockowej Elbląg Rocks Europa, II miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Obcej w Pasłęku. Reprezentowali Elbląg na składance „Muzyczna Warmia i Mazury”.     Nagroda „Kreator Kultury”:     Krzysztof Bidziński – animator kultury, organizator koncertów, zajmuje się dziennikarstwem i dokumentalistyką, sympatyk i propagator dokonań elbląskiej sceny muzycznej - muzyk samouk. Od 2007 roku redaktor naczelny Muzycznego Elbląga oraz twórca Elbląskiej Encyklopedii Muzycznej. W 2009 roku z jego inicjatywy ukazała się płyta „Teraz MY, Reszta Może Poczekać”, gdzie znalazły się utwory 15 elbląskich zespołów z każdego gatunku muzycznego. W 2010 roku wyprodukował płytę, promującą 17 grup z Warmii i Mazur.         Wojciech Mikołaj Ławrynowicz     Współzałożyciel Stowarzyszenia Elbląg Europa - Wojciech Ławrynowicz działa społecznie od wielu lat na rzecz elbląskiej kultury i organizacji pozarządowych. Jest pasjonatem i odtwórcą historii oraz promotorem dorobku dziedzictwa i kultury Regionu Elbląskiego.     Jest współzałożycielem GRUPY TRUSO - nieformalnego zrzeszenia drużyn wczesnośredniowiecznych. Jedną z wielu imprez jakie organizuje jest Międzynarodowy Festiwal „Wikingowie z Truso w Elblągu”. Angażuje się w pracę elbląskich organizacji pozarządowych. Swoje działania realizuje społecznie, wnosząc wkład w życie kulturalne Elbląga.         Nagroda Artystyczna Prezydenta Elbląga:     Tomasz Steńczyk - śpiewający gitarzysta, wykonujący również piosenkę artystyczną. W ciągu ostatnich dwóch lat wielokrotnie wyróżniany i nagradzany w konkursach ogólnopolskich. Jurorzy festiwali podkreślają świeżość jego interpretacji, charakterystyczny głos i nienaganną dykcję.     Najważniejsze osiągnięcia artysty z 2010 r.:     - Grand Prix na „XIV Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Słowa … Czy to jest Kochanie” oraz nominacja do konkursu Zamkowych Spotkań „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie,     - I miejsce Zamkowych Spotkań „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie,     - I miejsce oraz nagroda Prezydenta Krakowa na „Grechuta Festival”,     - Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie kultury,     - „Talent Roku 2010”,     - Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku.
Angelika Kosielska

Młodzi i zdolni promują Elbląg

Stypendium Artystyczne to jednorazowe honorarium, które w tym roku wyniosło od 1 do 3 tys. złotych. Wśród czternastu stypendystów nie zabrakło nagrodzonych po raz drugi czy trzeci. I - jak twierdzi Bożena Sielewicz, Naczelnik Wydziału Kultury UM - to bardzo pozytywny trend. Oznacza to bowiem, że laureaci zeszłorocznych nagród między innymi dzięki tej pomocy mogli się nadal rozwijać, brać udział w kolejnych konkursach, warsztatach, szkoleniach:     - Stypendia Artystyczne to długoterminowa lokata kapitału w uzdolnionych elblążan. To pomoc, która procentuje. Choćby tym, że zdolni mieszkańcy naszego miasta mogą doskonalić, rozwijać swój talent. Ku uciesze nas wszystkich. A poza tym - to jest jednak pewna forma promocji miasta. Zresztą w umowach podpisywanych ze stypendystami jeden z punktów traktuje właśnie o promocji Elbląga podczas krajowych oraz międzynarodowych wojaży naszych laureatów - zapewnia Bożena Sielewicz.

Uboga oferta kulturalna?

W Elblągu nie brakuje utalentowanej młodzieży, która w ubiegłym roku wykazała się znaczącymi sukcesami. Zabrakło za to sukcesów w kategorii "Wydarzenie Roku". Dlatego Kapituła w składzie: Bożena Sielewicz - Naczelnik Wydziału Kultury UM, Paweł Kukliński - p.o. Dyrektora Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, Roma Jaruszewska - artysta plastyk, pedagog, Wojciech Karpiński - muzyk, pedagog, radny, Janina Dziwniel- Stępka - pedagog, instruktor teatralny, Anna Panek - artysta, plastyk, Jarosław Grabarczyk - dziennikarz, Jarosław Denisiuk - Dyrektor Galerii EL, podjęła decyzję o nie przyznaniu nagrody w tej kategorii.     - Którą z ubiegłorocznych imprez, bez znaczenia czy o wymiarze krajowym czy lokalnym, by pani wyróżniła? Która zapadła pani w pamięci? - zapytała Pani Naczelnik, a widząc, że moje próby odpowiedzi spełzły na niczym, kontynuowała: - Właśnie w tym sęk. Gdyby coś takiego się wydarzyło to jestem przekonana, że bez chwili wahania byśmy mogli wskazać takie znaczące wydarzenie. Rzecz jasna nie było tak, że Kapituła nie miała wyboru, bo dostaliśmy kilka zgłoszeń. Niemniej nie spełniały postawionych przez nas wymogów - wyjaśniła.

Doceniono pasjonatów

Zabrakło nagrody dla wydarzenia artystycznego, w zamian za to w tym roku wyróżniono dwóch Kreatorów Kultury. Jak podkreślano to zarówno w uzasadnieniu werdyktu, jak i w zakulisowych rozmowach, w tym roku Kapituła postanowiła uhonorować osoby niezwiązane z instytucjami, ale tych, którzy z pasją i poświęceniem oddają się swojemu hobby. Co ważne, potrafili uczynić ze swoich zainteresowań sposób na życie oraz przekonać do swojego zamiłowania innych. Stąd wyróżnienia dla Wojciecha Ławrynowicza i Krzysztofa Bidzińskiego.     Do tej samej kategorii pasjonatów można zaliczyć również Tomasza Steńczyka, któremu na zwieńczenie pełnego sukcesów ubiegłego roku przyznano Nagrodę Artystyczną Prezydenta Elbląga.        

Tegoroczni laureaci Stypendiów Artystycznych:

1. Maja Andrzejewska - w zespole Państwowych Szkół Muzycznych uczy się gry na skrzypcach. Jej najważniejsze osiągnięcia uzyskane w 2010 r. to: zdobycie I miejsca oraz nagród specjalnych za najlepsze wykonanie utworu kompozytora słowackiego i najlepsze wykonanie utworu kompozytora XX wieku na Międzynarodowym Konkursie „Talents for Europe” na Słowacji.        

2. Aleksandra Cieślak - gitarzystka, która uczy się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. Do sukcesów 2010 roku może zaliczyć: zdobycie I miejsca w Sopockich Kameraliach Gitarowych oraz I miejsca w Regionalnym Konkursie Gitarowym w Olsztynie. Zdobyła również wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie im. Łukasza Pietrzaka w Jeleniej Górze i II miejsce w Ogólnopolskim Wiosennym Konkursie Gitarowym w Lublinie.

3. Jakub Grzelachowski – gra na wiolonczeli, jest uczniem elbląskiej szkoły muzycznej. Jego osiągnięcia artystyczne w 2010 to zdobycie I miejsca w Konkursie Wiolonczelowo-Kontrabasowym w Malborku, wyróżnienie na Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych w Bydgoszczy, a także III miejsce na gdańskim Forum Młodych Wiolonczelistów.

4. Sandra Springhorn - uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku. Może poszczycić się zdobyciem I i II miejsca w dwóch kategoriach w konkursie Młodych Tancerzy w Warszawie. Występowała na scenach Opery Narodowej w Warszawie, Opery Bałtyckiej w Gdańsku, a także na Akademii Muzycznej w Gdańsku.

5. Maciej Budyś - młody filmowiec, jest uczniem Gimnazjum nr 3 w Elblągu. Jego osiągnięcia w 2010 r. to II nagroda na Festiwalu Filmów i Form Jednominutowych The One Minute oraz I nagroda w konkursie „Filmoteka Szkolna” za krótki film ilustrujący kampanię „Kultura się liczy”, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

6. Mikołaj Wojciechowski - jest uczniem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Gra na wiolonczeli. Osiągnięcia artystyczne 2010 roku: Nagroda Dyrektora Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, II miejsce w X Młodzieżowym Konkursie Wiolonczelowym w Poznaniu.

7. Adam Piórkowski – ten młody pianista elbląskiej szkoły muzycznej mimo że ma dopiero siedemnaście lat jest już stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do jego najważniejszych osiągnięć artystycznych w 2010 należą: III nagroda i uznanie jury za wykonanie utworu „Róże i ciernie” Juliusza Zarębskiego podczas Konkursu Pianistycznego w Płocku, a także II nagroda za najlepsze wykonanie utworów Sergiusza Rachmaninowa na Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów w Kaliningradzie.

8. Miriam Stołowska - jest uczennicą Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym. W 2010 r. zdobyła: I nagrodę w kategorii malarstwo w Konkursie Makroregionalnym Średnich Szkół Plastycznych „Teraz Chopin 2010” oraz w drodze trójetapowych eliminacji na Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Malarskie inspiracje muzyką Chopina” otrzymała wyróżnienie z prawem udziału w Malarskich Kursach Mistrzowskich w Łańcucie, prowadzonych przez profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie.

9. Paulina Witka - uczy się w IV Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu. Specjalizuje się w tańcu ludowym. Jej główne osiągnięcia w 2010 r. to zdobycie I miejsca na Królewskim Turnieju Tańców Polskich w Warszawie, II miejsca na Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich „O Muszlę Bałtyku”, a także III miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich „Warmia 2010” w Olsztynie.

10. Natalia Zawistowska – jest uczennicą Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Jej osiągnięcia artystyczne w 2010 to: wyróżnienie w Gdyńskim Konkursie Skrzypcowym w Gdyni oraz III miejsce na Oruńskim Konkursie Skrzypcowym w Gdańsku.

11. Gabriel Ciechorski ma 9 lat i uczęszcza do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, gdzie uczy się grać na skrzypcach. W 2010 r. zdobył II miejsce na Sopockim Konkursie Skrzypcowym w Sopocie oraz wyróżnienie w VII Warmińsko-Mazurskim Festiwalu Młodego Skrzypka w Olsztynie.

12. Weronika Głowińska - uczy się w elbląskiej szkole muzycznej. Najważniejszym osiągnięciem artystycznym, które uzyskała w 2010 r. było zdobycie III miejsca w Regionalnym Konkursie Wiolonczelowym w Olsztynie.

13. Wiktoria Głowińska - uczennica Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.     Młoda skrzypaczka może poszczycić się w zdobyciem wyróżnienia na Międzynarodowym Konkursie „Talents for Europe” 2010 na Słowacji.

14. Członkowie zespołu Five of Greek: Łukasz Krajewski, Martin Schwill i Maciej Domski - to młodzi obiecujący muzycy znani doskonale elbląskim słuchaczom muzyki rockowej. Najważniejsze osiągnięcia artystyczne zespołu w 2010 r.: I miejsce podczas II edycji Przeglądu Muzyki Rockowej Elbląg Rocks Europa, II miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Obcej w Pasłęku. Reprezentowali Elbląg na składance „Muzyczna Warmia i Mazury”.    

Nagroda „Kreator Kultury”: 

Krzysztof Bidziński – animator kultury, organizator koncertów, zajmuje się dziennikarstwem i dokumentalistyką, sympatyk i propagator dokonań elbląskiej sceny muzycznej - muzyk samouk. Od 2007 roku redaktor naczelny Muzycznego Elbląga oraz twórca Elbląskiej Encyklopedii Muzycznej. W 2009 roku z jego inicjatywy ukazała się płyta „Teraz MY, Reszta Może Poczekać”, gdzie znalazły się utwory 15 elbląskich zespołów z każdego gatunku muzycznego. W 2010 roku wyprodukował płytę, promującą 17 grup z Warmii i Mazur.

Wojciech Mikołaj Ławrynowicz     Współzałożyciel Stowarzyszenia Elbląg Europa - Wojciech Ławrynowicz działa społecznie od wielu lat na rzecz elbląskiej kultury i organizacji pozarządowych. Jest pasjonatem i odtwórcą historii oraz promotorem dorobku dziedzictwa i kultury Regionu Elbląskiego. Jest współzałożycielem GRUPY TRUSO - nieformalnego zrzeszenia drużyn wczesnośredniowiecznych. Jedną z wielu imprez jakie organizuje jest Międzynarodowy Festiwal „Wikingowie z Truso w Elblągu”. Angażuje się w pracę elbląskich organizacji pozarządowych. Swoje działania realizuje społecznie, wnosząc wkład w życie kulturalne Elbląga.

Nagroda Artystyczna Prezydenta Elbląga:

Tomasz Steńczyk - śpiewający gitarzysta, wykonujący również piosenkę artystyczną. W ciągu ostatnich dwóch lat wielokrotnie wyróżniany i nagradzany w konkursach ogólnopolskich. Jurorzy festiwali podkreślają świeżość jego interpretacji, charakterystyczny głos i nienaganną dykcję.

Najważniejsze osiągnięcia artysty z 2010 r.: - Grand Prix na „XIV Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Słowa … Czy to jest Kochanie” oraz nominacja do konkursu Zamkowych Spotkań „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie,

- I miejsce Zamkowych Spotkań „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie,

- I miejsce oraz nagroda Prezydenta Krakowa na „Grechuta Festival”,

- Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie kultury,

- „Talent Roku 2010”,    

- Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku.

 

Angelika Kosielska

 

Logowanie